Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â hysbysebu arddangos a fideo ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i unigolion ddod i ddeall y rôl y mae hysbysebu digidol yn ei chwarae, y dechnoleg a’r llwyfannau sy’n ofynnol ynghyd â deall sut i fesur a gwneud y gorau o berfformiad ymgyrchu.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall y rôl y mae hysbysebu digidol yn ei chwarae yn y gymysgedd cyfathrebu.
2. Gwybod y gwahanol fathau o gyfryngau hysbysebu digidol sydd ar gael i sefydliadau.
3. Deall y dechnoleg a’r llwyfannau sy’n ofynnol ar gyfer hysbysebu digidol.
4. Deall sut i ysgrifennu ac amserlennu cynllun cyfryngau ar gyfer hysbysebu digidol.
5. Deall y metrigau a ddefnyddir i fesur a gwneud y gorau o berfformiad ymgyrch hysbysebu digidol.