Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â marchnata cyfryngau cymdeithasol ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol i sefydliadau bellach yn fwy effeithiol nag erioed, os ydych chi’n ceisio gwella’ch sgiliau a’ch gwybodaeth cyfryngau cymdeithasol o gynllunio i ddeall dadansoddeg mesur eich ymgyrchoedd yna gallai’r cwrs hwn fod ar eich cyfer chi.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall gwerth cyfryngau cymdeithasol i sefydliadau.
2. Deall y sianeli cyfryngau cymdeithasol sydd ar gael i sefydliadau.
3. Deall sut y gall sefydliadau ymgysylltu â defnyddwyr trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol.
4. Gwybod sut y gellir cynllunio a gweithredu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol.
5. Deall y metrigau a’r offer y gellir eu defnyddio i fesur effeithiolrwydd gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol.