Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â marchnata cynnwys ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol. Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg i chi ar sut i ddod yn grewr cynnwys effeithiol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall sut y gall marchnata cynnwys gefnogi gweithgareddau marchnata digidol.
2. Deall y gwahanol fathau o gynnwys y gall sefydliad eu defnyddio.
3. Deall rôl marchnata cynnwys ar draws taith y defnyddiwr ar-lein.
4. Gwybod sut y gellir creu a dosbarthu cynnwys digidol yn llwyddiannus.
5. Deall y metrigau y gellir eu defnyddio i fesur gweithgareddau marchnata cynnwys.