Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â marchnata peiriannau chwilio ar gyfer y rhai sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn dysgu marchnata peiriannau chwilio i chi a sut i optimeiddio cynnwys gwefan ar gyfer y safle peiriant chwilio gorau posibl. Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r theori y tu ôl i chwilio am dâl ac algorithmau peiriannau chwilio eraill; byddwch hefyd yn meithrin sgiliau ymarferol yn y byd go iawn y gallwch eu defnyddio mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
1. Deall beth yw ystyr marchnata peiriannau chwilio.
2. Gwybod y ffactorau llwyddiant allweddol ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO).
3. Deall y broses o ymchwil allweddair mewn marchnata peiriannau chwilio.
4. Deall camau allweddol ymgyrchoedd chwilio taledig.
5. Deall y metrigau a’r offer a ddefnyddir i fesur SEO a pherfformiad chwilio taledig