Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r newidiadau ym mhrofiad cwsmeriaid ar-lein i’r rheini sy’n gweithio mewn, neu sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn Marchnata Digidol.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu sgiliau wrth ddeall taith y cwsmer digidol, egwyddorion a mesur profiad y cwsmer ar-lein.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
– Deall pwysigrwydd y cwsmer ar-lein
profiad
– Gwybod sut i fapio siwrneiau cwsmeriaid ar-lein
– Deall egwyddorion dylunio canolfannau defnyddwyr
– Gwybod sut i fonitro a mesur y cwsmer ar-lein
profiad
– Deall sut i brofi a gwella’r cwsmer
profiad