Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn addas i chi os ydych am gael rôl y Gwiriwr Mewnol / Cymedrolwr ac aseswyr ac asesiad sicrhau ansawdd.

Mae’r Wobr Lefel 4 (dyfarniad V1 yn flaenorol) yn y Prosesau ac Ymarfer Sicrwydd Ansawdd Mewnol (IQA) yn gymhwyster 12 credyd a 90 awr dysgu dan arweiniad sy’n cynnwys 2 uned orfodol.

Mae’r cymhwyster hwn yn disodli’r V1. Mae’n rhan o’r gyfres newydd o gymwysterau ar gyfer aseswyr, sicrwydd ansawdd mewnol (IQA).

Mae’r cymhwyster hwn yn ofynnol ar gyfer:
Dilyswyr sy’n ymwneud â Chymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs) am y tair blynedd nesaf. Bydd angen i’r rhai sy’n cyflwyno’r cymwysterau hyn fod yn gymwys i fodloni gofynion strategaethau asesu Cod Ymarfer NVQ a Chynghorau Sgiliau Sector.

Bydd angen y cymwysterau hyn hefyd ar staff sicrhau ansawdd sy’n cyflwyno cymwysterau QCF sy’n defnyddio’r term ‘NVQ’ yn eu teitl.

Bydd angen i rai staff, sy’n gymwysterau sicrhau ansawdd o fewn y fframwaith QCF nad ydynt yn defnyddio’r term ‘NVQ’ yn eu teitlau, ond sydd â’r pwrpas o gadarnhau cymhwysedd galwedigaethol, feddu ar y cymhwyster IQA hwn.

Bydd y cymhwyster hwn yn ddefnyddiol i athrawon mewn ysgolion sy’n cyflwyno cymwysterau galwedigaethol gyda dysgu cymhwysol, fel BTEC Firsts a Nationals.

Cysylltwch â: Phil Jones phill.jones@nptcgroup.ac.uk i gael mwy o wybodaeth