Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Sifil) – HNC (Amser Llawn neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ymbaratoi ar gyfer llu o swyddi uwch dechnegwyr o fewn i’r sector Peirianneg Sifil.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig yw HND mewn
  Peirianneg Sifil - Cwrs Atodol.
  Mae meini prawf mynediad yn cynrychioli cynnig
  arferol ond mae’r coleg yn ystyried pob cais ar ei
  ben ei hun felly mae modd i ni wneud cynnig ar
  sail cymwysterau, proffeil personol a phrofiad. Os
  oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch cynnig
  cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 1 cymhwyster Safon U
  Gradd E neu ‘PP/PPP’ cymhwyster BTEC Lefel 3 a 5
  TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a
  Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mwy na thebyg bydd myfyrwyr yn gweithio'n barod.
  Bydd cwblhau'r rhaglen yn cynnig cyfle i symud
  ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Mae'r rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau
  ymarferol mewn gweithdy.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Cyfrifiannell wyddonol
  Riwl.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau'n cynnwys:

  • Technoleg Adeiladu
  • Gwyddoniaeth a Deunyddiau
  • Ymarfer a Rheoli Adeiladwaith
  • Gwybodaeth Adeiladwaith (Darlunio, Manylu a
   Manyldebau
  • Mathemateg ym maes Adeiladwaith
  • Egwyddorion Dylunio Saernïol
  • Technoleg Peirianneg Sifill.
 • Asesiad

  Fel arfer, bydd gofyn i chi gwblhau gwaith cwrs,
  cyflwyniadau a phrofion wrth symud yn eich blaen
  a chynhelir arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn
  academaidd mwy na thebyg.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn Llawn-Amser, 2 Flynedd yn Rhan-Amser

Cod UCAS

Z149

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £7500 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £1200 y Flwyddyn