Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Rheoli Adeiladwaith) – HNC (Amser Llawn neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n gweithio yn y Diwydiant Adeiladu ac sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol angenrheidiol.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd E neu broffil PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw ail flwyddyn/Lefel 5 y BSc (Anrh) mewn Rheoli Adeiladwaith. Mae gan raddedigion gyfleoedd cyflogaeth mewn ystod eang o ddisgyblaethau ym maes adeiladu, er enghraifft: rheolwr prosiect, syrfëwr
  adeiladau, syrfëwr meintiau neu reolwr adeiladu.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau gweithdy ymarferol.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Cyfrifiannell wyddonol Riwl.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  • Prosiect fel unigolyn
  • Technoleg Adeiladu
  • Gwyddoniaeth a Deunyddiau
  • Ymarfer a Rheoli ym maes Adeiladwaith
  • Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol ym maes Adeiladwaith
  • Gwybodaeth Adeiladwaith (Dylunio, Manylu a Manyldebau
  • Arolygu, Mesur a Gosod
  • Rheoli a Gweithredu Safleoedd.
 • Asesiad

  Fel arfer bydd angen i chi gwblhau gwaith cwrs, cyflwyniadau a phrofion fesul cam wrth i chi fynd yn eich blaen, a sefyll arholiadau fel arfer ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn - Llawn-Amser, 2 Flynedd Rhan-Amser

Cod UCAS

Z149

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £7500 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £1200 y Flwyddyn