Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig (Tirfesur Meintiau) – HNC (Amser Llawn neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Byd y rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sy’n meddu ar bro ad yn y diwydiant adeiliadu ac sydd eisiau datblygu eu sgiliau ym maes Peirianneg Si l bellach er mwyn eu galluogi i symud ymlaen i swyddi lefel uwch.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 1 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol.

  Ystyriwn gymwysterau cyfatebol a chyfuniadau derbyniol ohonynt.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mwy na thebyg bydd myfyrwyr yn gweithio'n barod. Bydd cwblhau'r rhaglen yn cynnig cy e i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol neu raglen HND berthnasol.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Mae'r rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau ymarferol mewn gweithdy.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Cyfri annell wyddonol

  Riwl.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau'n cynnwys:

  • ƒ  Prosiect fel unigolyn
  • ƒ  Technoleg Adeiladu
  • ƒ  Gwyddoniaeth a Deunyddiau
  • ƒ  Ymarfer a Rheoli ym maes Adeiladwaith
  • ƒ  Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol ym maesAdeiladwaith
  • ƒ  Mesur ac Amcangyfrif
  • ƒ  Rheoli Ariannol ac Arferion
  • ƒ  Busnes ym maes Adeiladwaith
  • ƒ  Tendro a Chaffael.
 • Asesiad

  Dulliau Asesu

  Fel arfer, bydd gofyn i chi gwblhau gwaith cwrs, cy wyniadau a phro on wrth symud yn eich blaen drwy gydol y wyddyn academaidd.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn - Amser- Llawn, 2 Flynedd - Rhan-Amser

Cod UCAS

Z149

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £7500 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £1200 y Flwyddyn