Peirianneg Drydanol ac Electronig – HNC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn peirianneg drydanol ac electronig. Bydd y rhaglen hon yn dysgu egwyddorion hanfodol peirianneg i chi. Fe’i dyluniwyd i wella a llenwi’r bylchau sgiliau ar gyfer technegwyr proffesiynol uwch neu gy ogeion sy’n amcanu at uwchraddio eu sgiliau.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.
  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw ail wyddyn y rhaglen HND. Mae peiriannwyr electronig a thrydanol yn gy ogadwy iawn ac mae ganddynt gy eoedd cy ogaeth mewn llu o ddiwydiannau gan gynnwys electroneg, cerbydau modur, TG, telathrebu, cynhyrchu, ynni, cludiant, cy eustodau ac adeiladwaith.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol a sesiynau tiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Bydd gofyn i chi ddarparu digon o ddeunydd ysgrifennu
  i gefnogi'ch dysgu ac addysgu. 0.02c fesul tudalen A4 du a gwyn ac 0.06c fesul tudalen A4 lliw yw'r costau argraffu. Wrth gofrestru byddwch yn derbyn £3 ar eich cerdyn adnabod fel myfyrwyr i gyfrannu at gostau argraffu. Gellir prynu credydau ychwanegol yn y llyfrgelloedd. Mae angen cyfri annell wyddonol ar gyfer y rhaglen hon.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  Blwyddyn 1:

  • Dylunio Peirianneg
  • Mathemateg Peirianneg
  • Gwyddoniaeth Peirianneg
  • Egwyddorion Peirianneg Drydanol ac Electronig

  Blwyddyn 2:

  • Rheoli Prosiect Peirianneg Broffesiynol
 • Asesiad

  Yn ddibynnol ar y modiwlau, gall asesiadau amrywio o aseiniadau, labordai, pro on dosbarth ac arholiadau ar ddiwedd y rhaglen.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Rhan-Amser

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£1200 y Flwyddyn