Peirianneg Gyffredinol – HNC (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r HNC mewn Periainneg Gyffredinol yn cynnig cy e i chi astudio peirianneg fecanyddol ar lefel dechnegol ac felly’n rhoi cymhwyster i chi sy’n adlewyrchu’ch gwybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar lefel 4. Mae peirianwyr gweithgynhyrchu yn helpu i ddylunio’r dulliau mwyaf effeithiol o gynhyrchu nwyddau ar draws ystod enfawr o ddiwydiannau, o fwyd i gynhyrchion plastig a nwyddau fferyllol. Gallech hefyd weithio ym maes cy eustodau neu’r lluoedd arfog hyd yn oed.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol,
  ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd E neu brof l PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw ail wyddyn y rhaglen HND. Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth gyda chwmnïau sy'n gyfrifol
  am reoli technoleg a cynnal a chadw cynhyrchion

  a datblygu cynhyrchion newydd. Mae peiriannwyr cynhyrchu yn cael eu cy ogi gan gwmnïau cynhyrchu a phrosesu ym meysydd fel bwyd, diodydd, cynhyrchion plastig, gweithgynhyrchu fferyllol a cherbydau modur.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol a sesiynau tiwtorial.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau yn cynnwys:

  Blwyddyn 1:

  • Dylunio Peirianneg
  • Mathemateg Peirianneg
  • Gwyddoniaeth Peirianneg

  Blwyddyn 2:

  • Cynnal a Chadw Peirianneg - Castell-Nedd / Peirianneg Cynhyrchu ar gyfer Cynhyrchu - Drenewydd
  • Rheoli Prosiect Peirianneg Broffesiynol.
  • Egwyddorion Mecanyddol

   

 • Asesiad

  Yn ddibynnol ar y modiwlau, gall asesiadau amrywio o dasgau, labordai, pro on dosbarth ac arholiadau.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau
Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd (Rhan-amser)

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£1200 y Flwyddyn