Amaethyddiaeth – HND (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am ddulliau a systemau amaethyddol wedi’u cefnogi gan ddulliau rheoli cyfredol.

Côd Sefydliad: N13

 • Gofynion Mynediad

  BTEC / Cymhwyster C&G Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth, gradd Teilyngdod/Rhagoriaeth. TGAU Gradd A - C mewn Mathemateg a Saesneg yn ogystal â pherfformiad cryf TGAU  lefel Uwch mewn pwnc perthnasol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Camu ymlaen i astudiaethau Lefel 6 (Gradd) mewn pwnc cysylltiedig. Symud ymlaen i swyddi rheoli addas o fewn i’r diwydiannau seiliedig ar dir.  Symud ymlaen i weithredu Busnes Gwledig.

 • Manylion y cwrs

  Blwyddyn 1 Busnes a’r Amgylchedd Busnes:

  Cyfrifyddu Rheoli

  Rheoli Prosiect Llwyddiannus

  Egwyddorion Cynhyrchu Da Byw

  Iechyd a Lles Anifeiliaid

  Maeth Anifeiliaid

  Gweinyddiaeth a Chyfrifon mewn Busnes Gwledig

  Planhigion a Chnydau:

  Blwyddyn 2 Cyfrifyddu Ariannol Uwch:

  Prosiect Ymchwil

  Cynhyrchu a Rheoli Porthiant

  Magu Anifeiliaid a Geneteg

  Amrywiaethu a Mentrau Amgen

  Profiad Gwaith

  Rheolaeth

 • Asesiad

  Darlithoedd, Astudiaethau Achos, Prosiectau, Ymweliadau, Cwblhau aseiniadau ysgrifenedig/ymarferol, Cyflwyniadau, Dyddiadur myfyriol, Trafodaethau, Ymchwil Annibynnol.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Llawn Amser

Cod UCAS

D401

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£7500 y Flwyddyn