Cyfrifiadura a Datblygu Systemau – HND (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y sector TG cyffrous a bythol newidiol.

Mae Modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys: Sgiliau Busnes ar gyfer e-Fasnach, Systemau Cyfrifiadurol, Cysyniadau Cronfeydd Data, Cyflogadwyedd a Datblygiad Proffesiynol, Dylunio Gwefannau, Dadansoddi a Dylunio Systemau, Datrysiadau Rhaglennu sy’n Ymateb i Ddigwyddiadau. Mae Modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys Dylunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau, Dadansoddi Data a Dylunio, Creu a Datblygu Delweddau Digidol, Systemau Gwybodaeth mewn Sefydliadau, Datblygu Cymwysiadau ar y We, Isadeileddau Rhwydweithio.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r meini prawf mynediad yn nodi cynnig nodweddiadol ond mae'r Coleg yn ystyried pob cais ar sail unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cynnig cysylltwch â'n Tîm Derbyn.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch â gradd E neu broffil PP/PPP o gymhwyster Lefel 3 BTEC a phum TGAU â Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfwerth).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr datblygiad cydnabyddedig yw'r BA (Anrh) mewn Cyfrifiadura a Systemau Gwybodaeth.

  Mae gan raddedigion ragolygon cyflogaeth mewn Cyfrifiadura neu ddisgyblaethau sy'n gysylltiedig â TG, er enghraifft: peirianwyr meddalwedd, datblygwyr meddalwedd, rheolwyr gwybodaeth, dylunwyr gwefannau a chymorth technegol.

 • Manylion y cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy'n dymuno datblygu gyrfa yn y sector TG cyffrous a bythol newidiol.

  Mae Modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys: Sgiliau Busnes ar gyfer e-Fasnach, Systemau Cyfrifiadurol, Cysyniadau Cronfeydd Data, Cyflogadwyedd a Datblygiad Proffesiynol, Dylunio Gwefannau, Dadansoddi a Dylunio Systemau, Datrysiadau Rhaglennu sy'n Ymateb i Ddigwyddiadau. Mae Modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys Dylunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau, Dadansoddi Data a Dylunio, Creu a Datblygu Delweddau Digidol, Systemau Gwybodaeth mewn Sefydliadau, Datblygu Cymwysiadau ar y We, Isadeileddau Rhwydweithio.

 • Asesiad

  Bydd yn rhaid i chi gwblhau aseiniadau ysgrifenedig wrth i chi gamu ymlaen drwy'r rhaglen.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Llawn-Amser

Cod UCAS

004G

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£7500 y Flwyddyn