Cerddoriaeth – HND (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio myfyrwyr sy’n dymuno datblygu gwybodaeth, sgiliau a phro ad gwaith eang o ran elfennau sylfaenol perfformio cerddoriaeth a’r diwydiant cerddoriaeth modern.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd C neu brof l DDD neu MM/MMP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw BA (Anrh) mewn Cerddoriaeth (Perfformio a Chynhyrchu) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

  Mae gan raddedigion gy eoedd cy ogaeth mewn ystod eang o gwmnïau ym maes y cyfryngau, yn ogystal â’r diwydiant cerddoriaeth, er enghraifft: cerddor sesiwn, perfformiwr, peiriannydd stiwdio, gweithredwr asiantaeth cerddoriaeth, cynllunydd sain, cyfansoddwr a threfnwr, cyfarwyddwr cerddorol, athro cerddoriaeth, therapydd cerddoriaeth, darlledwr radio, newyddiadurwr, ymchwilydd, rheolwr digwyddiadau, rheolwr label cerddoriaeth.

 • Manylion y cwrs

  Dulliau Addysgu a Dysgu

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, gweithdai ymarferol, gweithdai stiwdio a sesiynau tiwtorial.

  Costau Cwrs Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref.

 • Asesiad

  Bydd raid i chi gwblhau cy wyniadau, tasgau ysgrifenedig ac asesiadau ymarferol, yn cynnwys perfformiadau byw, a recordiadau a sgoriau o drefniadau a chyfansoddiadau.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau
Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd (Amser Llawn)

Cod UCAS

506G

Côd Sefydliad

N13