Peirianneg Gyffredinol – HND (Amser Llawn neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn peirianneg. Bydd y cymhwyster yn gwella’ch gwybodaeth am beirianneg a’ch helpu wrth symud eich gyrfa yn ei flaen ym maes peirianneg.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais ar ei ben ei hun sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes
  gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’ch cynnig, cysylltwch â’n Tîm Derbyniadau.

  Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd E neu broffil PP/PPP mewn cymhwyster Lefel 3 BTEC a 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol).

 • Manylion y cwrs

  Modiwlau Blwyddyn 1:

  • Dylunio Peirianneg
  • Mathemateg Peirianneg
  • Gwyddoniaeth Peirianneg
  • Peirianneg Cynyrchu ar gyfer Gweithgynhyrchu
  • Gwella Ansawdd a Phrosesau

  Modiwlau Blwyddyn 2:

  • Prosiect Ymchwil
  • Rheoli Peririanneg Broffesiynol
  • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
  • Gweithgynhyrchu Darbodus
  • Technoleg Gweithgynhyrchu Uwch
 • Asesiad

  Gan ddibynnu ar y modiwlau, gall y dulliau asesu gynnwys aseiniadau, labordai, profion yn yr ystafell ddosbarth ac arholiadau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Amser-Llawn, 3 Blynedd Rhan-Amser

Cod UCAS

505G

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £7500 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £1200 y Flwyddyn