Crynodeb o’r cwrs

ae cwrs Hyfforddiant ac Asesu Blynyddol Datblygiad Personol Parhaus MOT yn ofyniad blynyddol 4 awr y mae’n rhaid i bob profwr MOT ei wneud er mwyn cynnal eu trwydded brofi.

Rhaid cwblhau hyn erbyn 31 Mawrth bob blwyddyn er mwyn i ymgeiswyr aros yn gymwys fel profwr MOT.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Diweddariadau i safonau profi ers 2018
– Pob rhybudd arbennig a gyhoeddwyd dros y 12 mis diwethaf
– Defnyddio’r Gwasanaeth Profi MOT i wirio eich bod yn cynnal profion yn gywir
– Diweddaru manylion eich proffil defnyddiwr ar y Gwasanaeth Profi MOT
– Adnabod cerbydau
– Teiars, goleuadau, breciau ac ataliad
– Golygfa’r gyrrwr o’r ffordd
– Adran gyflwyno Llawlyfr Arolygu MOT ar gyfer cerbydau Grwp B.