Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd angen y sgiliau i ddadebru anafusion anymatebol. Y pynciau sy’n cael sylw yn y cwrs yw:

Dadebru (CPR)
– Arolwg cynradd
– Oedolyn anymatebol