TGAU Saesneg Iaith (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs TGAU Saesneg Iaith yn gwrs rhan amser er mwyn i fyfyrwyr ennill eu cymhwyster TGAU er mwyn cynorthwyo gyda chyflogadwyedd a chael addysg bellach. Dylai’r manylebau TGAU mewn Saesneg Iaith sicrhau bod myfyrwyr yn gallu darllen yn rhugl ac ysgrifennu’n effeithiol. Dylent allu dangos rheolaeth hyderus ar Saesneg Safonol a dylent allu ysgrifennu brawddegau cywir yn ramadegol, defnyddio iaith ffigurol a dadansoddi testunau.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae llawer iawn o broffesiynau’n gofyn am C mewn TGAU Saesneg fel gofyniad mynediad. I fynd ar gwrs TAR rhaid i chi gael B mewn TGAU Saesneg.

 • Asesiad

  Mae’r cwrs TGAU Saesneg Iaith (Cymru) yn cynnwys dwy uned a asesir yn allanol, sy’n cyfrif yr un faint, ac un uned a asesir yn fewnol. Mae’r ddwy uned a asesir yn allanol yn profi sgiliau Darllen ac Ysgrifennu ac mae’r uned a asesir yn fewnol yn profi sgiliau Llafaredd. Nid oes haenau yn y fanyleb.

  Dull Asesu – Asesir drwy ddau arholiad 2 awr a modiwl Llafaredd a asesir yn fewnol a’i gymedroli’n allanol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Pontardawe - 01639 648100

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

1 Flwyddyn

Ffioedd

Amser Llawn - £238
Gostyngol - £78*

*Mae ffioedd gostyngol yn ddibynnol ar amgylchiadau, cysylltwch â ni i drafod

Dyddiau/Amseroedd

Afan: Dydd Mawrth 6.00pm – 8.30pm
Bannau Brycheiniog: I’w gyhoeddi
Castell-nedd: Dydd Llun 6.00pm – 8.30pm
Y Drenewydd: I’w gyhoeddi
Pontardawe: Dydd Mercher 6.00pm – 8.30pm