ILM Hyfforddi’r Hyfforddwr

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn galluogi ymgeiswyr i wneud cyfraniad effeithlon at hyfforddi a datblygu pobl eraill. Bydd yn rhoi gwybodaeth sylfaenol i hyfforddwyr a darpar hyfforddwyr fel y gallant ddatblygu’r sgiliau arbenigol y mae eu hangen i adnabod anghenion hyfforddi; cyflawni dadansoddiad o dasgau; cynllunio, dylunio, cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant effeithiol.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Y rhai sy'n newydd i rôl hyfforddi, neu sydd â sgiliau a phrofiad i'w trosglwyddo i eraill.

 • Modiwlau’r cwrs
  • Amcanion a Strwythur
  • Rôl yr Hyfforddwr
  • Dulliau hyfforddi
  • Rhinweddau hyfforddwr da
  • Dylunio hyfforddiant
  • Paratoi Cynlluniau Hyfforddi
  • Rheoli'r amser
  • Technegau hyfforddi gan gynnwys un i un
  • Defnyddio cwestiynau yn ystod hyfforddiant
  • Arddulliau dysgu
  • Adnabod anghenion hyfforddi
  • Cyfathrebu
  • Rhoi adborth effeithiol
  • Asesu a chofnodi
 • Dull Asesu

  Asesiad Ystafell Ddosbarth

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Hyd y Cwrs

2 Ddiwrnod

Cost

£330.00

Talu ar-lein

Dyddiau/Amseroedd

2 Ddiwrnod