ILM Lefel 3 Arwain ac Annog Tîm – modiwl yn unig (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon wedi’i dylunio i gyfarparu darpar reolwyr tîm, y rhai sydd eisoes yn y rôl a’r rhai sy’n rheolwyr llinell am y tro cyntaf ar gyfer eu datblygiad ffurfiol yn y rôl hon. Mae’r cymhwyster yn gwneud hyn trwy ddatblygu sgiliau arwain a rheoli sylfaenol a chynorthwyo cyfranogwyr wrth gaffael yr wybodaeth sydd ei hangen ar y lefel hon.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

Un diwrnod

Ffioedd

Arian CDC - ar gyfer modiwl y cwrs yn unig