IMI Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Diploma Lefel 1 IMI mewn Atgyweirio Damweiniau Cerbydau yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i atgyweirio cerbyd a ddifrodwyd mewn damwain.

Nod y cwrs yw archwilio ceir ac ystod o adeiladu cerbydau ac ardaloedd atgyweirio a difrodi cywir yn barod i’w gorffen yn y diwydiant modurol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Peirianneg (ENG).

 • Gofynion Mynediad

  TGAU Graddau D/E neu uwch yn ddelfrydol ond bydd profiad ymarferol yn cael ei ystyried hefyd. Rhaid i fyfyrwyr fynychu dosbarthiadau ail-sefyll TGAU ochr yn ochr â’u rhaglen amser llawn wrth gamu ymlaen i gwrs Lefel 2.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Diploma Lefel 2 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau. Diploma Lefel 1 mewn Adfer Cerbydau ar ôl Damweiniau. Prentisiaeth.

 • Modiwlau’r cwrs

  IMI Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau.

 • Asesiad

  Mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o aseiniadau yn y Coleg a fydd yn cael eu coladu fel portffolio o dystiolaeth i ddiwallu anghenion y corff dyfarnu.

  Bydd arholiadau ar-lein a thasgau ymarferol a wneir yn ein cyfleuster gweithdy VBR rhagorol yn cael eu trefnu ar gyfnodau allweddol trwy gydol y cwrs.

  Datblygu Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Pontardawe

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd