IMI Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol o ran atgyweirio cerbyd ar ôl damwain. Mae’r cwrs yn anelu at archwilio adeiledd y cerbyd a sut i fynd ati i’w atgyweirio’n gywir a pharatoi mannau wedi’u malu i’w hadfer.

  • Gofynion Mynediad

    TGAU Graddau D/E neu uwch yn ddelfrydol ond bydd profiad ymarferol yn cael ei ystyried hefyd. Rhaid i fyfyrwyr fynychu dosbarthiadau ail-sefyll TGAU ochr yn ochr â’u rhaglen amser llawn wrth gamu ymlaen i gwrs Lefel 2.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Diploma Lefel 2 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau. Diploma Lefel 1 mewn Adfer Cerbydau ar ôl Damweiniau. Prentisiaeth.

  • Manylion y cwrs

    IMI Diploma Lefel 1 mewn Atgyweirio Cerbydau ar ôl Damweiniau

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Pontardawe - 01639 648100

Hyd y cwrs

1 year