IMI Lefel 2 Atgyweirio Corff Cerbydau Ailddiffinio (Paent) (Llawn Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i ailorffennu a phaentio cerbydau a ddifrodwyd mewn damwain neu y mae angen eu hailblannu.

Nod y cwrs yw archwilio adeiladwaith a phroses y cerbyd o ran ail-gartrefu cerbyd llawn neu rannau cerbyd.

Cwblheir y cwrs trwy ddau arholiad ar-lein a chyfres o aseiniadau a thasgau ymarferol a gyflawnir yn ein cyfleuster gweithdy bwth VBR & Spray rhagorol.

 • Gofynion Mynediad

  Mae 4 TGAU C ac uwch yn ddymunol ond ystyrir profiad ymarferol hefyd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau a symud ymlaen i'r rhaglen Atgyweirio Corff Cerbydau rhan 3 lefel amser trwy barhau ar sail rhyddhau diwrnod os cânt eu noddi mewn Prentisiaeth Fodern gyda chyflogwr sy'n cymryd rhan.

 • Modiwlau’r cwrs

  Diploma Lefel 2 IMI mewn Atgyweirio Damweiniau Cerbydau - Ailddiffinio

  Hyd y Cwrs: Mae hwn yn gwrs blwyddyn llawn amser.

 • Asesiad

  Mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o aseiniadau yn y Coleg a fydd yn cael eu coladu fel portffolio o dystiolaeth i ddiwallu anghenion y corff dyfarnu.

  Bydd arholiadau ar-lein yn cael eu trefnu ar gyfnodau allweddol trwy gydol y cwrs.

  Datblygu Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Pontardawe

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd