Lefel 1 Diploma mewn TG (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Lefel 1 mewn TG yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau TG a chyfrifiadura. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth (CIT).

Mae’n eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ymarferol trwy edrych ar sut mae Technoleg Gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio mewn diwydiant a masnach gan ddefnyddio ystod o gymwysiadau meddalwedd, a thrwy edrych ar swyddi sy’n cynnwys gweithio gyda TGCh. Mae TG a Thechnoleg Ddigidol yn prysur ddod yn un o yrfaoedd sy’n derbyn y cyflog uchaf yn y DU.

Y prif sectorau i weithio ynddynt yw datblygu apiau a meddalwedd, Rheoli Data a Dadansoddeg a Chaledwedd, Codio, Hapchwarae Cyfrifiadurol, Dyfeisiau a chaledwedd ffynhonnell agored.

 • Gofynion Mynediad

  O leiaf 2 gymhwyster TGAU Graddau E a F a chyfweliad llwyddiannus.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Llwybrau Dilyniant Posibl: Gall y Diploma Lefel 1 mewn TG sefyll fel cymhwyster sylfaenol mewn TGCh ynddo'i hun.

  Gellir ei ddefnyddio hefyd fel sylfaen ar gyfer symud ymlaen i gyrsiau addysg bellach eraill gan gynnwys dilyniant i'r Diploma Lefel 2 mewn TGCh yn ogystal â chymwysterau lefel 2 eraill. Cyfleoedd Gyrfa Posibl: Gweithredwr Cyfrifiaduron.

 • Modiwlau’r cwrs

  Semester Un:

  • Trefnu Uned A1
  • Uned A2 Datblygu Cynllun Dilyniant Personol
  • Uned IT5 Datblygu gwybodaeth ddigidol Gan ddefnyddio Meddalwedd Delweddu TG
  • Uned IT8 Creu taflen Taeniad i Ddatrys Problemau
  • Uned IT9 Creu Gwefan.

  Semester Dau:

  • Uned A3 Gweithio gydag Eraill
  • Uned A4 Ymchwilio i Bwnc
  • Uned IT6 Defnyddio Sgiliau Cyfathrebu Digidol
  • Uned IT7 Datrys Problemau TG Technegol
  • Uned IT12 Creu Graffig Animeiddiedig Digidol.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Castell-nedd

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd