Lefel 1 Diploma mewn TG (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae TG a Thechnoleg Ddigidol yn prysur ddod yn un o’r gyrfaoedd â’r cyflogau uchaf yn y DU. A dweud y gwir, fe dyfodd Diwydiannau Technoleg Ddigidol y DU 32 y cant yn gyflymach na gweddill economi’r DU (o ran trosiant) yn 2016, gan greu cyfleoedd ar gyfer swyddi â chyflogau uchel a chan roi cyfrif am 1.56M o swyddi ledled y DU. Y prif sectorau i weithio ynddynt yw datblygu apiau a meddalwedd, Rheoli Data a Dadansoddeg a Chaledwedd, Dyfeisiau a chaledwedd ffynhonnell agored. Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ymarferol trwy ystyried sut y defnyddir TGCh ym myd diwydiant a masnach gan ddefnyddio ystod o gymwysiadau meddalwedd, a thrwy ystyried swyddi sy’n golygu gweithio gyda TGCh.

  • Gofynion Mynediad

    O leiaf 2 gymhwyster TGAU Graddau E a F a chyfweliad llwyddiannus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Llwybrau Datblygiad Posibl: Mae’r Diploma Lefel 1 mewn TG yn gallu sefyll ar ei ben ei hun fel cymhwyster sylfaenol mewn TGCh. Gellir ei ddefnyddio hefyd fel sail i gamu ymlaen i gyrsiau addysg bellach, gan gynnwys y Diploma Lefel 2 mewn TGCh, ynghyd â chymwysterau lefel 2 eraill. Cyfleoedd Gyrfa Posibl: Gweithredydd Cyfrifiaduron.

  • Modiwlau’r cwrs

    Semester Un: Uned A1 Yn cael ei drefnu, Uned A2 Datblygu Cynllun Dilyniant Personol, Uned IT5 Datblygu gwybodaeth Ddigidol Gan ddefnyddio Meddalwedd Delweddu TG, Uned IT8 Creu Taflen Leiniog i Ddatrys Problemau, Uned IT9 Creu Gwefan. Semester Dau: Uned A3 Gweithio gydag Eraill, Uned A4 Ymchwilio i Bwnc, Uned IT6 Defnyddio Sgiliau Cyfathrebu Digidol, Uned IT7 Datrys Problemau TG Technegol, Uned IT12 Creu Graffeg Animeiddiedig Ddigidol

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd