Lefel 1 mewn Trin Gwallt a Harddwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn cwmpasu sgiliau steilio gosod a chwyth-sychu, lliwio, siampwo a chyflyru gwallt, iechyd a diogelwch sylfaenol mewn salon, manwerthu, sgiliau derbynfa a gofal cwsmeriaid. Yr unedau harddwch yw trin ewinedd y dwylo/trin ewinedd y traed/celf ewinedd/paentio wynebau â thema sylfaenol a thechnegau coluro sylfaenol.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn ymrestru. Mae’n rhaid i fyfyrwyr fod yn 16 oed ac wedi cyflawni o leiaf dau gymhwyster TGAU Graddau D neu uwch; rhaid bod un ohonynt yn Saesneg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i barhau â'u hastudiaethau trwy gamu ymlaen i Ddiploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt neu Therapi Harddwch a/neu gyrsiau sgiliau uwch.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Hyd y cwrs

1 year