Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn ymdrin â’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i atgyweirio cerbydau a ddifrodwyd mewn damwain. Nod y cwrs yw archwilio adeiladwaith y cerbyd a’i atgyweirio’n gywir a mannau sydd wedi’u difrodi yn barod i’w gorffen.

Cwblheir y cwrs trwy gyfrwng dau arholiad ar-lein a chyfres o aseiniadau a thasgau ymarferol a gyflawnir yn ein cyfleuster gweithdy VBR rhagorol.