Crynodeb o’r cwrs

Mae cymwysterau BTEC y diwydiant Chwaraeon wedi’u hanelu at feysydd cyffrous sy’n tyfu’n gyflym yn y diwydiant chwaraeon ac wedi’u datblygu i fodloni safonau’r diwydiant, gan roi’r cyfleoedd gorau posibl i ddysgwyr gael gyrfa lwyddiannus. Bydd ennill y cymhwyster hwn yn rhoi mantais i chi wrth wneud cais am swydd yn y diwydiant chwaraeon a hamdden egnïol. I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch ein canllaw safonau proffesiynol https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Sport/BTECSport_CIMSPA.pdf. Y math o swydd y byddwch yn barod amdani yw:
• Hyfforddwr Campfa.
Mae’r cymhwyster yn rhoi sylfaen gadarn i chi symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3, pan fyddwch yn astudio mewn rhaglen astudio lawn, fel BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon, BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Chwaraeon, Ffitrwydd a Busnes Hyfforddiant Personol a y BTEC Cenedlaethol Lefel 3 mewn Chwaraeon a Gweithgareddau Awyr Agored