Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn caniatáu i ymgeiswyr ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a / neu ddilyniant gyrfa mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw.