Lefel 2 Gwell Peirianneg (Ffabrigo a Weldio) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn llawn amser gwell hwn wedi’i gynllunio gan fod cwrs cyn-brentisiaeth yn cynnwys y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i gyflawni’r swydd, y gallu i drefnu gwaith a nodi ac atal problemau i ymgeiswyr sydd am symud ymlaen i faes amgylchedd Peirianneg Ffabrigo a Weldio. Mae dosbarthiadau ymarferol a damcaniaethol mewn technegau Cynnal a Chadw, Ffabrigo a Weldio, Electroneg a Hydroligion a Niwmateg, Drafftio gyda Chymorth Cyfrifiadur, argraffu 3D. Datblygu sgiliau meddal, (Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol. Sgiliau datrys problemau, Llythrennedd a Rhifedd sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd peirianneg drwyddi draw.

 • Gofynion Mynediad

  Fel sy'n ofynnol gan y Cyngor Sgiliau.
  5 TGAU ar radd A * -C gan gynnwys Math’s, Saesneg neu Gymraeg

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae llwyddiant yn y cwrs hwn yn rhoi cyfleoedd i fynd i gyflogaeth a pharhau i astudio ar sail rhyddhau dydd neu fynd i Brentisiaeth Fodern noddedig gyda chyflogwr sy'n cymryd rhan neu byddai'n cymhwyso myfyrwyr i symud ymlaen i'r ail flwyddyn sef y Diploma Estynedig.

 • Modiwlau’r cwrs

  Hyd y Cwrs: Fel rhaglen 40 wythnos well. Treulir 35 wythnos yn y coleg am hyd at 30 awr yr wythnos ar y prif gymwysterau, tra bydd gweddill y cwrs yn gymysgedd o brofiad gwaith ac ymweliadau diwydiannol. Yn ogystal, bydd dysgwyr yn gysylltiedig â chwmni ar gyfer lleoliadau profiad gwaith.

 • Asesiad

  Mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o arsylwadau ymarferol, gwiriadau ansawdd cydrannau peirianyddol ac aseiniadau mewn coleg a fydd yn cael eu coladu fel tystiolaeth portffolio i ddiwallu anghenion y corff dyfarnu. Trefnir aseiniadau ysgrifenedig byr ac arholiadau ar-lein ar gyfnodau allweddol trwy gydol y cwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd