Lefel 3 mewn Therapïau Chwaraeon (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu amrywiaeth o sgiliau ymarferol sydd eu hangen ym maes rheoli ac atal anafiadau chwaraeon. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys tylino chwaraeon, strapio a thapio, profi ffitrwydd ac adfer anafiadau chwaraeon cyffredin. Mae’r wybodaeth sylfaenol hon yn cynnwys anatomeg, ffisioleg, gweithio mewn amgylchedd chwaraeon a dyletswyddau cymorth cyntaf ar y maes.

  • Gofynion Mynediad

    O leiaf 5 o gymwysterau TGAU Gradd C neu uwch neu gymwysterau cyfartal.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Llwybr galwedigaethol Lefel 4 a 5 mewn tylino chwaraeon neu gamu ymlaen i’r brifysgol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year