Crynodeb o’r cwrs

Mae Rheoli Cefn Gwlad Lefel 3 yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n dymuno symud ymlaen i redeg prosiect rheoli cefn gwlad cynaliadwy ar y fferm deuluol, neu’r rhai sy’n dymuno cael gwaith ar lefel uwch o fewn rheoli tir cefn gwlad ac amgylcheddol. Mae’r cwrs hwn wedi’i leoli yn yr adran Arlwyo, Lletygarwch ac Amaeth (CHA).

Mae’r cwrs hwn yn gofyn am dri diwrnod yr wythnos o bresenoldeb coleg dros ddwy flynedd gyda gweddill yr wythnos yn cael ei dreulio mewn lleoliad gwaith addas.