Crynodeb o’r cwrs

Rhaglen beirianneg amlddisgyblaeth yw hon sy’n cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth beirianyddol angenrheidiol ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio ym maes peirianneg. Bydd myfyrwyr yn astudio egwyddorion Peirianneg, Gweithio’n Effeithiol ac yn Ddiogel mewn Amgylcheddau Peirianneg, Egwyddorion cynnal a chadw peiriannu ac unedau galwedigaethol arbenigol eraill.

Mae’r cwrs Peirianneg Lefel 3 blwyddyn yn adeiladu ar ein cyrsiau peirianneg PEO Lefel 2 ac yn darparu sylfaen eithriadol i wella llwybrau gyrfa i gymwysterau masnach neu addysg lefel uwch fel HNC neu HND eto gan arwain at statws Peiriannydd, a hyd yn oed Peiriannydd Siartredig. . Bydd y cwrs hwn yn caniatáu ichi astudio ar lefel Prifysgol (HNC / HND) neu fynd i gyflogaeth ar lefel technegydd.