Lefel 3 Uwch VTCT mewn Therapïau Cymhwysol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth o gymwysterau unigol, gan gynnwys: – Tystysgrif Lefel 3 VRQ mewn Tylino Swedaidd, Tystysgrif Lefel 3 VRQ mewn Therapi Cerrig, Tystysgrif Lefel 3 VRQ mewn Tylino Pen yn y Dull Indiaidd, Uned Lefel 2 mewn Adweitheg Sylfaenol, Uned Lefel 2 mewn tylino stamp Thai. Mae’r meysydd pwnc craidd uchod yn seiliedig ar anghenion y diwydiant. Mae dulliau asesu’n cynnwys arsylwi ar waith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynau ar lafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd unedau. Bydd angen i ddysgwyr ddod â chleientiaid i mewn ar gyfer asesiadau. Hefyd, byddant yn cael gwaith cartref i’w gwblhau sy’n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau gweithlyfrau ac ymarfer sgiliau.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn cofrestru. Mae'n rhaid bod dysgwyr yn 18 oed neu drosodd a'u bod wedi ennill cymhwyster Lefel 2 mewn naill ai Therapi Harddwch neu Therapïau Cyflenwol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i barhau â'u hastudiaethau gan gamu ymlaen at gyrsiau Therapi Chwaraeon neu therapïau amgen arbenigol ac uwch eraill.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 year