Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ehangu eu sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.