Crynodeb o’r cwrs

Cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd am fynd yn ôl i luniadu neu sydd â diddordeb mewn darlunio, Celfyddyd Gain a llyfrau braslunio. Perffaith ar gyfer y rhai sy’n barod i roi cynnig ar gyfryngau a thechnegau newydd mewn amgylchedd hamddenol a deniadol. Croeso i bob lefel sgil – dewch â llyfr braslunio bach A4/A5, cas pensiliau gydag unrhyw ddeunyddiau celf yr ydych yn hoffi eu defnyddio (ac ychydig o fyrbrydau a diod). Darperir deunyddiau celf sylfaenol.
Mae creadigrwydd yn FAWR ar gyfer ymwybyddiaeth ofalgar.