Crynodeb o’r cwrs

Llwybr 3 –
Rhaglen amser llawn sy’n cynnig cynllun dysgu personol sy’n canolbwyntio ar sgiliau byw’n annibynnol, profiad gwaith ac sy’n mynd i’r afael â materion amgylcheddol gan ddefnyddio’r pedwar piler dysgu trwy ddilyn fframwaith RARPA:- Sgiliau Byw’n Annibynnol, Cyfranogiad Cymunedol, Sgiliau Personol a Chymdeithasol a Menter a Cyflogadwyedd. Mae llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol wedi’u gwreiddio i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen mewn addysg bellach neu ddod o hyd i gyflogaeth.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.