Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs sydd wedi’i gynllunio ar gyfer pobl ifanc 16 – 18 oed i gael eu addysg yn ôl ar y trywydd iawn. Byddwch yn profi blas ogwahanol feysydd galwedigaethol sydd gan y Coleg i’w cynnig lletygarwch, dawns, drama, busnes, menter, i TG, rhwng Ionawr a Gorffennaf gyda’r bwriad o symud ymlaen i gwrs amser llawn ym mis Medi 2022. Mae’r cwrs hwn yn helpu i ganolbwyntio’r rhai sy’n ansicr pa lwybr i’w gymryd ar gyfer eu dyfodol a yn gam delfrydol ar gyfer cymhwyster Lefel 3 a symud ymlaen i brifysgol.