Crynodeb o’r cwrs

Mae Dilyniant EAL mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu – Llwybr Trydanol (Lefel 2) wedi’i ddatblygu fel cymhwyster ôl-16 ar gyfer unigolion sy’n gweithio neu’n bwriadu gweithio fel trydanwyr yn y sector peirianneg gwasanaethau adeiladu (BSE). Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i fynd ymlaen i astudio cyrsiau BSE Lefel 3 eraill sy’n berthnasol i’w crefft ddewisol.