Crynodeb o’r cwrs

Diploma Mynediad i Addysg Uwch – Cyfrifiadura a TGCh yw paratoi dysgwyr i’w hastudio mewn Addysg Uwch mewn rhaglen gyfrifiadura neu TG. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth (CIT).

Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddarparu unedau arbenigol, cysylltiedig â gwaith ar gyfer y sector cyfrifiadurol a TG. Ei nod yw rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i baratoi ar gyfer cyrsiau addysg uwch cysylltiedig neu gyflogaeth.

Mae’r Diploma Cyfrifiadura Cymhwysol yn darparu cyfleoedd datblygu gyrfa a llwybr dilyniant clir i raglenni addysg uwch, gradd a datblygiad proffesiynol yn y meysydd Cyfrifiadura a TG.