Mynediad Blwyddyn Sylfaen i Addysg Uwch (Llawn Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Mynediad i Addysg Uwch Blwyddyn Sylfaen wedi’i gynllunio ar gyfer oedolion sydd ag ychydig neu ddim cymwysterau fel carreg gamu ar fynediad i Ddiploma AU sy’n borth i Astudiaeth Prifysgol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd