Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma rhan-amser mewn Coginio Proffesiynol yn addas i unrhyw un sy’n gweithio fel cogydd yn y sector arlwyo a lletygarwch.
Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi chi fel dysgwr i ddod yn gogydd proffesiynol trwy gwblhau cymwysterau safon diwydiant; ennill gwybodaeth am amrywiaeth eang o sgiliau a phrosesau coginio ar lefel uwch.
Mae’r lefel hon yn ddelfrydol os ydych chi wedi gweithio fel cogydd ers cryn amser ac eisoes â chymhwyster lefel 2 neu os oes gennych brofiad helaeth yn y diwydiant, ac efallai eich bod eisoes yn goruchwylio eraill neu’n rheoli adnoddau ac eisiau datblygu eich sgiliau ymhellach, efallai i weithio fel a uwch gogydd.

Cwrs 33 wythnos yw hwn, i’w gynnal ar ddydd Llun, 3:30-7: 30