Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Lefel 2 hwn yn datblygu sgiliau gwaith saer trwsiad 1af ac 2il ynghyd â gweithgareddau cynnal a chadw a defnyddio llifiau crwn. Mae’n caniatáu i unigolion dysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth a / neu ddilyniant gyrfa mewn gwaith saer neu saer.

Byddwch yn cwblhau amrywiaeth o dasgau gwaith coed sy’n cael eu cyflawni mewn diwydiant ac yn defnyddio amrywiol offer llaw a phwer yn ddiogel. Bydd egwyddorion unedau adeiladu, gwybodaeth a chyfathrebu adeiladau hefyd yn rhoi cyflwyniad i chi i adeiladu