Crynodeb o’r cwrs

Cyrsiau wedi’u hardystio’n llawn trwy City and Guilds ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd angen tystysgrifau cymhwysedd ar gyfer gwaith neu arddwyr amatur sydd angen uwchsgilio mewn amrywiol beiriannau a gweithrediadau chwistrellu.