Crynodeb o’r cwrs

Am newid eich gyrfa ond ddim yn gwybod ble i ddechrau, neu ddim yn barod i ddilyn Cwrs Mynediad i AU? Mae’r cwrs lefel 2 hwn wedi’i gynllunio i’ch paratoi ar gyfer y lefel astudio sydd ei hangen ar gyfer cymhwyster Mynediad i Addysg Uwch. Bydd yn canolbwyntio ar sgiliau astudio, gan gynnwys rhifedd a llythrennedd ac yn rhoi cyflwyniad i chi i sawl llwybr mynediad.