Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs ar gyfer oedolion sydd am gymryd y cam hwnnw yn ôl i’r Coleg. Bydd yn canolbwyntio ar uwchsgilio mewn rhifedd, llythrennedd, llythrennedd digidol ac yn darparu rhagflas treigl o bynciau gan gynnwys busnes, sgiliau digidol cyfrifiadura, iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â gwyddoniaeth a pherfformiad. Bydd hyn yn cefnogi eich cynnydd i lefelau 1 a 2 eich astudiaethau.