Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Paratoi Galwedigaethol a’r Porth i Addysg Bellach yn gwrs Sylfaen Llawn Amser a ddyluniwyd fel cyflwyniad i astudiaeth alwedigaethol.

Mae’n addas ar gyfer pobl ifanc sydd eisiau astudio yn y Coleg ond efallai nad ydyn nhw eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa.

Maent yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am ennill cymwysterau i baratoi ar gyfer astudiaeth bellach neu weithio i wella Sgiliau Sylfaenol a / neu Hanfodol ac i ddysgu sgiliau mewn ystod o feysydd galwedigaethol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Astudiaethau Sylfaen (FDS).

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.