Cyflwyniad i Baentio ac Addurno (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dylunnir y cwrs byr Paentio ac Addurno Sylfaenol i roi cyflwyniad i baentio ac addurno, byddwch yn cael eich dysgu gan weithwyr proffesiynol sydd â chyfoeth o brofiad o weithio yn y diwydiant. Byddwch yn dysgu sut i ddewis a defnyddio’r offer a chyfarpar cywir ar gyfer y dasg, ac adnabod y deunyddiau cywir i’w defnyddio. Dewis a defnyddio offer a chyfarpar llaw Paratoi arwynebau a thechnegau paratoi Dewis a gosod paent ar waliau, nenfydau a gwaith pren Sut i fynd ati i ail-addurno ystafell Gosod papurau wal a nenfwd.

  • Gofynion Mynediad

    Dim

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs yn rhagflas delfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried gyrfa mewn paentio ac addurno.

  • Manylion y cwrs

    Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio dull ymarferol mewn gweithdai eang o dan gyfarwyddyd staff cymwysedig a phrofiadol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

5 Wythnos

Ffioedd

Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs:
Bydd yn rhaid bod gan ddysgwyr ystod o Gyfarpar Personol Amddiffynnol a nwyddau papur cyn dechrau ar y cwrs gan gynnwys
• Esgidiau Diogelwch,
• Sbectol Diogelwch
• Mwgwd Llwch
• Cyfrifiannell
• Pren mesur graddfa
• Pinnau, pensiliau a phapur
• Ffeil lifer A4

Dyddiau/Amseroedd

Catell-nedd – Maw neu Iau, 6yh-9yh

Y Drenewydd – I’w Gyh