Peirianneg Electronig a Thrydanol – HND (Amser Llawn neu Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster HND mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol yn gwrs Addysg Uwch amser llawn. Bydd y cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn peirianneg drydanol ac electronig. Bydd y cymhwyster yn gwella eich gwybodaeth am beirianneg ac yn eich helpu i symud eich gyrfa yn ei blaen ym meysydd electroneg neu bŵer trydanol neu gyfuniad o’r ddau.

Partneriaeth: Pearson

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r meini prawf mynediad yn rhoi'r manylion ar gyfer cynnig nodweddiadol ond mae'r Coleg yn ystyried pob cais ar sail unigol sy'n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cynnig, cysylltwch â 'n Tîm Derbyniadau os gwelwch yn dda.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Y llwybr dilyniant cydnabyddedig ar gyfer y rhaglen hon yw’r drydedd flwyddyn rhaglen BEng. Mae peirianwyr trydanol ac electronig yn gyflogadwy iawn a gallwch ddod o hyd i waith mewn llawer o ddiwydiannau yn cynnwys electroneg, y diwydiant modurol, TG, telathrebu, gweithgynhyrchu, pŵer, trafnidiaeth, cyfleustodau ac adeiladu.

 • Manylion y cwrs

  Dysgu, Addysgu ac Asesu

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, gweithdy ymarferol a sesiynau tiwtorial. Gan ddibynnu ar y modiwlau, gall asesiadau amrywio rhwng aseiniadau, labordai, profion dosbarth ac arholiadau terfynol.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau Blwyddyn 1 yn cynnwys:

  • Dylunio Peirianneg
  • Mathemateg Peirianneg
  • Gwyddoniaeth Peirianneg
  • Rheoli Prosiect Peirianneg Broffesiynol
  • Egwyddorion Trydanol ac Electronig.
  • Mae Modiwlau Blwyddyn 2 yn cynnwys:
  • Prosiect Ymchwil
  • Rheoli Peirianneg Broffesiynol
  • Mathemateg Bellach
  • Pŵer Diwydiannol, Electroneg a Storio
  • Systemau Diwydiannol

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Hyd y cwrs

2 Flynedd - Amser-Llawn, 3 Blynedd Rhan-Amser

Cod UCAS

505G

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
Llawn-Amser: £7500 y Flwyddyn
Rhan-Amser: £1200 y Flwyddyn