Peirianneg Fodurol Lefel 1 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd wrth wraidd arferion ym maes Cerbydau Modur yn gyffredinol. Mae’r cwrs yn anelu at archwilio’r holl systemau mecanyddol a thrydanol a ddefnyddir fel arfer gyda cherbydau ysgafn. Bydd rhaid cyflawni dau arholiad cwestiynau dewis lluosog ar-lein i gwblhau’r cwrs a chyfres o aseiniadau a thasgau ymarferol i’w cyflawni yn ein gweithdy ar flaen y gad.

  • Gofynion Mynediad

    Byddai cymwysterau TGAU Graddau D/E neu uwch yn ddelfrydol ond bydd profiad ymarferol hefyd yn cael ei ystyried. Rhaid i fyfyrwyr fynychu dosbarthiadau ail-sefyll TGAU ochr yn ochr â’u rhaglen amser llawn wrth gamu ymlaen i gwrs Lefel 2.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn. Diploma Lefel 1/2 mewn Atgyweirio Cerbydau. Diploma Lefel 1/2 mewn Adfer Cerbydau (Peintio). Prentisiaeth

  • Modiwlau’r cwrs

    Diploma Lefel 1 IMI mewn Cynnal a Chadw Trafnidiaeth

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Pontardawe

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd