Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd wrth wraidd arferion ym maes Cerbydau Modur yn gyffredinol. Bydd myfyrwyr yn archwilio pob agwedd ar systemau mecanyddol a thrydanol a ddefnyddir fel arfer gyda cherbydau ysgafn. Bydd rhaid cyflawni saith arholiad cwestiynau dewis lluosog ar-lein i gwblhau’r cwrs (gan City & Guilds) sy’n cwmpasu gwybodaeth am bob math o gerbydau ysgafn. Bydd cwblhau’r arholiadau hyn yn llwyddiannus yn golygu y bydd gennych yr holl wybodaeth sylfaenol i gamu ymlaen i Brentisiaeth Fodern. Bydd rhaid cyflawni 3 aseiniad a thasgau ymarferol yn ein gweithdy ar flaen y gad.