Peirianneg Fodurol Lefel 2 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd wrth wraidd arferion ym maes Cerbydau Modur yn gyffredinol. Bydd myfyrwyr yn archwilio pob agwedd ar systemau mecanyddol a thrydanol a ddefnyddir fel arfer gyda cherbydau ysgafn. Bydd rhaid cyflawni saith arholiad cwestiynau dewis lluosog ar-lein i gwblhau’r cwrs (gan City & Guilds) sy’n cwmpasu gwybodaeth am bob math o gerbydau ysgafn. Bydd cwblhau’r arholiadau hyn yn llwyddiannus yn golygu y bydd gennych yr holl wybodaeth sylfaenol i gamu ymlaen i Brentisiaeth Fodern. Bydd rhaid cyflawni 3 aseiniad a thasgau ymarferol yn ein gweithdy ar flaen y gad.

  • Gofynion Mynediad

    Byddai cymwysterau TGAU Gradd C neu uwch yn ddelfrydol ond nid yn hanfodol. Bydd profiad ymarferol yn cael ei ystyried hefyd. Rhaid i fyfyrwyr gyda llai na Gradd C fynychu dosbarthiadau ail-sefyll TGAU ochr yn ochr â’u rhaglen amser llawn.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Diploma Lefel 2 mewn Atgyweirio/Adfer Cerbydau ar ôl Damweiniau. Prentisiaeth mewn garej i gwblhau cynnwys NVQ y cymhwyster Lefel 2. Prentisiaeth Fodern. Diploma Lefel 3 mewn Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn. Prentisiaeth i gwblhau cynnwys NVQ y Brentisiaeth Fodern Lefel 3 i gyflawni tystysgrif gyflawn fel technegydd.

  • Modiwlau’r cwrs

    City & Guilds Diploma / Tystysgrif Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Pontardawe

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd